Blackmores Pregnancy & Breast-Feeding Gold

Tổng quan

Blackmores Pregnancy & Breast Feeding Gold cung cấp vitamin, dưỡng chất và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe phụ nữ mang thai và cho con bú 

Tại sao sử dụng

Cung cấp 20 vitamin , DHA và khoáng chất quan trọng cho bà mẹ mang thai và cho con bú

Sự khác biệt của Blackmores

Thành phần chính Omega-3 triglyceride cô đặc 250mg  Canxi carbonate 125mg,  Magie oxide-heavy 58,1 mg Axit Ascorbic  30mg Sắt glycinate 19,22mg Nicotinamide  9mg,  Zinc oxide 6,82 mg d-alpha-tocopherol 3,5mg Canxi pantothenate 2,73 mg Betacaroten 2,4 mg Pyridoxine hydrochloride 1,16 mg Thiamine nitrate 0,7 mg  Riboflavin 0,7 mg  Axit Forlic 0,25 mg,  Crôm picolinate 0,121 mg  Potassium iốt 0,0983mg Selenomethionine 0,0813 mg  Biotin 0,015mg Cholecalciferol 0,0125 mg Cyanocobalamin 0,0013 mg

Phụ liệu: gelatin, dầu đậu nành, chất giữ ẩm (glycerol(E422)), dầu thực vật hydro hóa, nước tinh khiết, chất làm bóng (sáp ong vàng (E901)), chất nhũ hóa (lecithin (E322)), dầu hướng dương, chất điều chỉnh độ axit (citric acid (E330)), phẩm màu (oxit sắt đen (E172i)), chất tạo ngọt (mannitol (E421)), phẩm màu (oxit sắt đỏ (E172ii)), vanillin, tinh bột biến tính, dầu thực vật. 

Thành phần chính

Fish oil

containing omega-3 marine triglycerides 150 mg as: Docosahexaenoic acid (DHA) 125 mg Eicosapentaenoic acid (EPA) 25 mg

Nicotinamide

Also called niacin; nicotinamide (vitamin B3) is a water-soluble nutrient involved in energy production and carbohydrate metabolism. Legumes, peanuts, wheat bran, and fish are all sources of vitamin B3.

Vitamin C

Ascorbic acid

Ascorbic acid (vitamin C) is a water-soluble antioxidant nutrient involved in many biological processes in the body. Vitamin C is found in a number of fruits and vegetables, great sources are capsicums, blackcurrants, oranges and strawberries.

Calcium carbonate
(calcium 50 mg)

125 mg

Biotin

Biotin is a water-soluble nutrient belonging to the B group vitamins. Food sources of biotin include cheese, cauliflower and eggs.

Iron

Iron is an essential mineral and an important component of proteins, such as haemoglobin, involved in oxygen transport and metabolism. Iron containing foods include lean red meat, poultry, fish, oysters, dried fruit, legumes, beetroot, whole grains and tofu.

Zinc

Zinc is an essential trace element that plays a role in every living cell in the body. There are also around 300 enzymes that need zinc for healthy function. Zinc containing foods include meat, eggs, seafood- especially oysters, whole grains and seeds.

Magnesium oxide-heavy (magnesium 35 mg)

58.1 mg

Selenium

Selenium is a trace element that acts a cofactor of antioxidant enzymes. Selenium makes it's way into the food chain through incorporation into plants from soil, leading to a variation in the amount of selenium in human adults around the world depending on the selenium content of the soils and crops in different locations. Selenium food sources include brewer's yeast, wheat germ, fish, seafood, Brazil nuts and garlic.

Chromium

Chromium is an essential trace mineral needed for carbohydrate, lipid and protein metabolism. Chromium is found in brewer's yeast, wholegrain breads and cereals, cheese, eggs, bananas, spinach and mushrooms.

Vitamin B1

Thiamine (vitamin B1) is a water-soluble nutrient required for converting carbohydrates into energy. Food sources include whole grains, beans, nuts, sunflower seeds, pork and beef.

Vitamin B2

Riboflavin (vitamijn B2) is a water-soluble vitamin involved in ATP production and the metabolism of many of the other B group vitamins. Food sources include almonds, mushrooms and wild rice. Vitamin B2 supplements may change urine colour to bright yellow.This is harmless and temporary.

Vitamin B5

Pantothenic acid (vitamin B5) is involved in the metabolism of fats and carbohydrates for energy production. Vitamin B5 is found in sunflower seeds, peas, beans (except green beans), poultry and whole grains.

Vitamin B6

Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) is a water-soluble nutrient involved in the production of proteins, neurotransmitters and haemoblobin. Whole grains, legumes, bananas, seeds, nuts and potatoes are good sources of vitamin B6.

Vitamin B12

Cyanocobalamin (vitamin B12) is an essential water-soluble nutrient needed for protein and DNA synthesis, folate metabolism, and red blood cell production. Food sources of vitamin B12 include egg yolk, fish, beef, milk and cheese.

Vitamin D

Cholecalciferol (vitamin D) is a fat-soluble nutrient that is manufactured in the skin through the action of sunlight. Vitamin D regulates calcium and phosphate metabolism which is important in the maintenance of bone health. 

Folic acid

A water-soluble B group vitamin, folate is involved in the synthesis of DNA and RNA and the activation of vitamin B12 into it's active form. Folic acid is found in fresh green leafy vegetables, broccoli, mushrooms, legumes, nuts and fortified cereals.

Vitamin E

Vitamin E is a fat-soluble nutrient that exists in 8 different isomers (forms) of vitamin E alpha-, beta-, gamma-, and delta-tocopherol; and alpha-, beta-, gamma-, and delta-tocotrienol. It's main action is as an antioxidant which is responsible for many of it's functions in the body. Vitamin E is found in cold-pressed vegetable oils, nuts and seeds.

Iodine

Iodine is an essential trace element and is an integral part of the thyroid hormone, thyroxine, required for normal growth and metabolism. An adequate intake of iodine is particularly important for pregnant and breastfeeding women when infants are entirely dependent on their mother's intake of iodine for normal growth and brain development. Foods containing iodine include seawater fish, shellfish, seaweeds and iodised salt.

Betacarotene

Betacarotene is a fat soluble antioxidant found in fruits and vegetables- particularly carrots. Also called provitamin A, betacarotene is converted into vitamin A in the body.

Liều dùng

Người lớn – uống 2 viên/ngày trong bữa ăn, hoặc theo chỉ định của bác sĩ.

Không khuyến cáo cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Chống chỉ định và cảnh báo

  • Không sử dụng vượt quá liều acid folic trong công thức. Nếu trường hợp đã có một em bé bị khuyết tật ống thần kinh, bạn nên tìm lời khuyên từ bác sĩ.
  • Cần uống cùng nhiều nước. 
  • Sản phẩm này chứa selen có thể gây độc ở liều cao. Không sử dụng vượt quá liều 150 μg mỗi ngày đối với người lớn
  • Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

     

Mô tả sản phẩm

Viên nang mềm hình bầu dục, màu nâu đục
Always read the label. Use only as directed.